Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

U sklopu vinskog podruma u izgradnji je i motel smještajnog kapaciteta 50 ležajeva, degustacioni salon kapaciteta 60 osoba, vip salon, hercegovačka konoba, trim kabinet, sauna, kuhinja.

Uz vinariju je obezbjeđen parking prostor.

Čitav kompleks podruma Anđelić prostire se na više od 1500 m2 novoizgrađenih objekata.

Ova veb-stranica je pripremljena uz finansijsku podršku Švedske. Sadržaj ove veb-stranice je isključiva odgovornost "KOMRAD, vinarija Anđelić d.o.o" i ne odražava nužno stanovišta Švedske.

"Samo potpunom posvećenošću može se postići vrhunski kvalitet..."